Výučba cudzích jazykov u deti do troch rokov veku

.


 V dnešnom svete je veľmi dôležite, aby človek ovládal aspoň jeden zo svetových jazykov. Zároveň sa čoraz viac preferuje trend učenia sa cudzích jazykov vo veku do troch rokov života dieťaťa, teda v rannom detstve. Takže prečo začať s učením sa jazykov už v tomto období? Tu je zopár dôvodov. Deti v tomto období života sa učia jazyky ľahšie, prirodzenejšie a rýchlejšie ako deti staršie a tínedžeri. Ďalší dôvodom je  ten, že človek v tomto veku života má prirodzenú a veľmi dobré vyvinutú schopnosť rozlišovať a zároveň produkovať rôzne zvuky materinského , ale aj cudzích jazykov. Znamená to , že dieťa sa naučí hovoriť v danom jazyku bez cudzieho a rušivého prízvuku.

sourozenci

Výhody učenia sa cudzích jazykov v rannom detstve

Ø  Rozvoj kognitívnych schopnosti  – kreativita, riešenie problémov, kritické myslenie a pamäť  

Ø  Lepšie výsledky v materinskom  jazyku

Ø  Prirodzenosť – schopnosť jazykovej akvizície

Ø  Oddialenie kognitívnych problémov v starobe, teda chorôb ako alzheimerová  choroba a starecká demencia

Ø  Vyššie sebavedomie

Ø  Kultúrny a sociálny rozvoj

Nevýhody učenia sa cudzích jazykov v rannom detstve

Sú malé a väčšinou dočasné. Patria sem napríklad:

1.       Miešanie jazykov, to znamená používanie slovenského skloňovania a slovosledu v druhom jazyku. Tento problém však ustupuje postupne s tým , ako sa dieťa v daných jazykoch, teda v materinskom a cudzom jazyku, zdokonaľuje.

2.       Dieťa môže mať takzvané obdobie ticha, to znamená, že dieťa aktívne nepoužíva materinský a cudzí jazyk.

 
Metódy výučby cudzích jazykov v rannom detstve
Helen Doron English

Deti sa učia jazyk formou hier, piesni, pohybových aktivít. Znamená to , že do učenia sa cudzieho jazyka sú zapojené rôzne zmyslové vnemy. Deti sa zároveň učia jazyk v prirodzenom prostredí a prirodzeným spôsobom.

.

kamarádi

TET – Total English Teaching

Autori tejto metódy veria, že deti sú individuálne bytosti. Za hlavný cieľ majú vytvorenie pozitívnej skúsenosti u deti, ktoré sa učia anglický jazyk. Podobne ako v prípade Helen Doron English aj tu sa deti učia jazyk prirodzeným spôsobom.

IMITUM

Deti https://peteroravec.sk/deti-do-troch-rokov-veku sa učia celé frázy, nie jednotlivé slovíčka. Je to metóda založená na imitovaní a napodobovaní.

WATTSENGLISH

Deti sa jazyk učia v prirodzenom  bilingválnom prostredí a prirodzeným spôsobom. Pri výučbe dochádza k systematickému striedaniu aktivít vrátane telesných. Vo Wattsenglish dochádza k aktivizácii všetkých zmyslov a rozvoju predstavivosti u deti. Podobne ako u iných metód zameraných na výučbu cudzích jazykov u deti do troch rokov aj v tejto metóde sa kladie dôraz na individuálny prístup k dieťaťu.

Ohodnoťte příspěvek
.