Predaj textilu zo zahraničia

Avšak, aby bolo možné riadne vykonávať dovoz tovaru do tuzemskej krajiny, pričom sa chceme vyhnúť vážnym chybám a zlej kalkulácií, musíme sa dobre vyznať v problematike zahraničnej ekonomickej aktivity. Tento článok bude úplne venovaný najdôležitejším aspektom tejto činnosti akou je predaj zo zahraničia.
Dovoz tovaru by sa mal chápať ako proces charakterizovaný dovozom výrobkov vyrobených v zahraničí (v inej krajine) na účely domácej spotreby, následného predaja dovezeného tovaru alebo spätného dovozu tovaru.

eshop

Postup dovozu dovezených výrobkov do upravuje Colný a daňový poriadok. Všetky dovezené tovary musia byť zdanené bez zbytočného odkladu: vyberá sa clo, spotrebná daň, DPH (daň z pridanej hodnoty) a ostatné druhy ciel. Poplatky hradí dovozca (deklarátor) alebo oprávnený zástupca dovozcu, ktorého právomoc je zastupovať záujmy dovozcu v čase prekročenia hranice.
Ako postupovať?

Pravidlá sa mierne odlišujú od práce na domácom trhu a pozostávajú z týchto etáp:
· Uzavretie zmluvy. Zmluva sa uzatvára písomne ​​v jazykoch obidvoch strán. Označuje cenu za tovar v mene, sadzba v čase podpísania zmluvy.
· Otvorenie účtu v cudzej mene v banke. Je potrebné uzavrieť dohodu s bankou a kúpiť meny z nej. Potom budú peniaze na účte a čakať na na dodávateľa tovaru. Ak transakcia stojí viac ako 50 000 dolárov, vytvorí sa transakčný pas.

tablet

· Prevod peňazí na dodávateľa tovaru. Ako náhle banka obdrží príkaz na zaplatenie zmluvy, finančné prostriedky z vášho účtu budú prevedené na dodávateľa.
· Tovar musí prejsť certifikáciou, aby mohol byť predávaný v krajine, do ktorej bol dovezený. Po vyúčtovaní tovaru musia byť poskytnuté všetky doklady a faktúry. Mali by sa tiež vykonať všetky colné platby.
· Dovezený tovar je pripravený na predaj.
Postup pri predaji tovaru v zahraničí závisí od podmienok a požiadaviek krajiny, ktorá predáva tovar.